Kanglim 8,1 tấn - KS2056

Hiển thị tất cả 8 kết quả

CẨU KANGLIM 8,1 TẤN KS2056 – XE AUMAN C240C (6×4)

Tải Trọng Nâng:

8,1 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

8.800 kg

CẨU KANGLIM 8,1 TẤN KS2056 – XE CHENGLONG (6×4)

Tải Trọng Nâng:

8,1 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

9.600 kg

CẨU KANGLIM 8,1 TẤN KS2056 – XE HINO FL (6×2)

Tải Trọng Nâng:

8,1 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

10.350 kg

CẨU KANGLIM 8,1 TẤN KS2056 – XE HINO FM 8JW7A (6X4)

Tải Trọng Nâng:

8,1 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

9.450 kg

CẨU KANGLIM 8,1 TẤN KS2056 – XE HYUNDAI HD260 ( 6X4)

Tải Trọng Nâng:

8,1 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

9.000 kg

CẨU KANGLIM 8,1 TẤN KS2056 – XE HYUNDAI HD320 (8×4)

Tải Trọng Nâng:

8,1 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

13.100 kg

CẨU KANGLIM 8,1 TẤN KS2056 – XE TRƯỜNG GIANG (4×4)

Tải Trọng Nâng:

8,1 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

1.400 kg

CẨU KANGLIM 8,1 TẤN KS2056 – XE VEAM VT1100 (6×4)

Tải Trọng Nâng:

8,1 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

7.350 kg