Kanglim 10 tấn - KS2605

Hiển thị tất cả 7 kết quả

CẨU KANGLIM 10 TẤN KS2605 – XE AUMAN C34 (10×4)

Tải Trọng Nâng:

10 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

14.205 kg

CẨU KANGLIM 10 TẤN KS2605 – XE DONGFENG EQ1298 (8×4)

Tải Trọng Nâng:

10 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

11.600 kg

CẨU KANGLIM 10 TẤN KS2605 – XE HYUNDAI HD320.E4 (8×4)

Tải Trọng Nâng:

10 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

11.000 kg

CẨU KANGLIM 10 TẤN KS2605 – XE HYUNDAI HD360 (10×4)

Tải Trọng Nâng:

10 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

13.700 kg

CẨU KANGLIM 10 TẤN KS2605 – XE JAC HFC1304 (8×4)

Tải Trọng Nâng:

10 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

11.000 kg

CẨU KANGLIM 10 TẤN KS2605 – XE THACO AUMAN C300B(8×4)

Tải Trọng Nâng:

10 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

10.600 kg

CẨU KANGLIM 10 TẤN KS2605 – XE TRƯỜNG GIANG DFM EQ10TE(8×4)

Tải Trọng Nâng:

10 Tấn

Tải trọng hàng hóa:

12.405 kg